12 kendte kvinder står frem i ny dokumentar på discovery+ og sætter fokus på overgreb og frygt i det offentlige rum

22 november 2021

Et offentligt rum ekskluderer ikke nogen. Et rum, som er åbent for alle, der måtte ønske at færdes i det. Alligevel er det for de fleste kvinder hverdag at føle sig utrygge i et eller andet omfang, når de færdes offentligt. Dette massive samfundsproblem bliver italesat med konkrete vidnesbyrd i dokumentarfilmene “Alle Kvinders Frygt”, når 12 kendte, danske kvinder i to programmer fortæller om deres oplevelser med overgreb og utryghed i det offentlige rum. Begge programmer har premiere onsdag d. 24. november på discovery+. Programmerne sendes også på Kanal 5 hhv. 24. november og 1. december.

”Det offentlige rum er vores allesammens, og derfor er det også vores allesammens ansvar at sikre, at vi alle kan gå rundt og være trygge og frie.” Sådan slår Louise ”Twerk Queen” Kjølsen programmernes præmis fast med syvtommersøm.

Trygheden er dog ikke givet for alle: 66 procent af alle danske kvinder svarer, at de er bekymrede for at blive overfaldet, når de færdes alene i byen om aftenen. Samtidig er der 68 procent af alle kvinder, som helt undgår at færdes alene i byen, når det er mørkt.*

12 kendte kvinders vidnesbyrd

12 kendte kvinder har valgt at stå frem og bruge deres fortællinger til at skabe opmærksomhed omkring seksuelle overgreb og krænkelser. Kvinderne er Ditte Okman, Anne Sofie Espersen og Sulajma Espersen Byder, Anna Thygesen, Sanne Gottlieb, Le Gammeltoft, Tanne Balcells, Bettina Aller, Sarah Mahfoud, Louise Kjølsen, Sarah Maria Franch-Mærkedahl og Thalia Pitzner. 

I programmerne fortæller de om den frygt og de større og mindre overgreb, der er hverdag for rigtig mange kvinder. Og de stiller spørgsmålet: Hvorfor er det kvinderne, der har et problem, når det offentlige rum tilhører os alle?

Ditte Okman var 16 år, da hun blev overfaldet på vej hjem fra en aften i byen. Hun var ”heldig” og slap med slag og spark fra en overfaldsmand, der kun en uge senere gik over til at true sine efterfølgende ofre med en kniv og gennemføre flere fuldbyrdede voldtægter, inden at han blev fanget.

 Anne Sofie Espersen var på café med sine klassekammerater i 1.g, da fire unge mænd tvang hende ind i en port, holdt hende fast og forgreb sig på hende. Det foregik kun få meter fra det øvrige liv på gaden, men ingen greb ind, før hendes kæreste dukkede op. Skyld og skam fik hende til at gemme overfaldet langt væk indtil den dag, hvor hendes egen datter var gammel nok til at færdes alene på gaden.

Oplevelser som disse er blandt årsagerne til, at der eksisterer en indlejret frygt i mange kvinder, som alene skyldes deres køn. I dagligdagen kan det eksempelvis synes nødvendigt for nogle kvinder at scanne rummet, når de kommer ind, gå en anden vej hjem eller snakke i telefon for at fremstå mindre alene. Sådanne både ubevidste og bevidste adfærdsændringer er en konsekvens af den frygt, mange kvinder bærer rundt på.

Der er behov for et større fokus på problemet

Der er behov for et større fokus på den frygt, som rigtig mange kvinder går rundt med i det offentlige rum, og hvordan vi kommer den til livs.

- Det er uacceptabelt, at man som kvinde kan føle sig nødsaget til at kigge sig over skulderen når man går på gaden, skifte side på fortovet, så man undgår at komme for tæt på en fremmed eller knuge sit nøglebundt så man er klar til at forsvare sig. På trods af den store #textmewhenyougethome-kampagne, der skubbede gang i debatten, er der tydeligvis stadig behov for at belyse problematikken. Derfor er vi taknemmelige for, at de 12 kvinder, har valgt at stå frem med deres oplevelser, og de giver dermed anledning til eftertanke og debat i de danske hjem, siger redaktør Tine Røgind Quist fra Discovery.

Seksuelle overgreb er ofte forbundet med en skam og skyldfølelse, der risikerer at trække lange spor ind i ofrenes liv. Håbet hos Discovery er, at programmerne kan være med til at starte en vigtig samtale.

- Hos Discovery vil vi gerne være med til at sætte fokus på problemet med hverdagsfrygt, seksuelle overgreb og krænkelser i det offentlige rum. Dokumentaren viser, at frygten ikke nødvendigvis kun omhandler overfald og voldtægt. Der er en grundlæggende frygt for at blive krænket blandt danske kvinder, når de bevæger sig ud om aftenen, og vi håber, at denne dokumentar kan bidrage til den debat, der bør være - ikke kun blandt kvinder, men også blandt fædre, sønner, brødre og partnere, siger Pil Brandstrup, Programdirektør for Discovery.

FAKTA

  • Overfald på kvinder er en trist realitet. Det Kriminalpræventive Råd anslår, at der er ca. 11.800 voldtægter og voldtægtsforsøg om året i Danmark, hvoraf 13 procent sker på et offentligt sted som en gade eller en park.** 

  • Mænd er ganske vist i større risiko for at blive udsat for vold, men ved seksuelle overgreb er der tale om to forbrydelser i én: Vold + en seksuel krænkelse. 

  • Seksuelle overgreb er forbundet med skyld og skam og trækker ofte lange spor ind i ofrenes liv. De medfører risiko for at skabe dybe sprækker i den grundlæggende tillid til omverdenen hos offeret.

*Megafon for Politiken og TV2

**Det Kriminalpræventive Råd med AAU, KU og Kantar Gallup

Kontakter

Esben Elborne

Kommunikations- og PR chef